06 APR

Salmesang for småbørn

Dato: 
Tirsdag d. 6. april 2021, kl. 10:00

Skjern Kirke

Henriette Lauridsen og Anders Sørensen Uth

07 APR

Gudstjeneste Klokkebjerg

Dato: 
Onsdag d. 7. april 2021, kl. 15:30

Plejehjemmet Klokkebjerg

Claus Thomas Nielsen

07 APR

Foredrag - "Pilgrimsvandringer"

Dato: 
Onsdag d. 7. april 2021, kl. 19:00

Kirkehuset

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell

08 APR

Studiekreds

Dato: 
Torsdag d. 8. april 2021, Kl. 10:00 til kl. 12:00

Kirkehuset

Claus Thomas Nielsen

14 APR

Gudstjeneste Enghaven

Dato: 
Onsdag d. 14. april 2021, kl. 15:30

Ældrecentret Enghaven

Torill Kristensen

21 APR

Gudstjeneste Klokkebjerg

Dato: 
Onsdag d. 21. april 2021, kl. 15:30

Plejehjemmet Klokkebjerg

Poul Ivan Madsen

28 APR

Gudstjeneste Enghaven

Dato: 
Onsdag d. 28. april 2021, kl. 15:30

Ældrecentret Enghaven

Claus Thomas Nielsen

04 MAJ

Morgensang for alle i kirken - derefter kaffe i Kirkehuset

Dato: 
Tirsdag d. 4. maj 2021, kl. 09:00

Skjern Kirke

04 MAJ

Salmesang for småbørn

Dato: 
Tirsdag d. 4. maj 2021, kl. 10:00

Skjern Kirke

Henriette Lauridsen og Anders Sørensen Uth

05 MAJ

Gudstjeneste Klokkebjerg

Dato: 
Onsdag d. 5. maj 2021, kl. 15:30

Plejehjemmet Klokkebjerg

Preben Skov Jensen

06 MAJ

Studiekreds

Dato: 
Torsdag d. 6. maj 2021, Kl. 10:00 til kl. 12:00

Kirkehuset

Claus Thomas Nielsen

07 MAJ

Skjern til Middag

Dato: 
Fredag d. 7. maj 2021, kl. 18:00

Kirkehuset

12 MAJ

Gudstjeneste Enghaven

Dato: 
Onsdag d. 12. maj 2021, kl. 15:30

Ældrecentret Enghaven

Poul Nyborg

19 MAJ

Gudstjeneste Klokkebjerg

Dato: 
Onsdag d. 19. maj 2021, kl. 15:30

Plejehjemmet Klokkebjerg

Simon Møller Olesen

25 MAJ

Ungdomsgudstjeneste

Dato: 
Tirsdag d. 25. maj 2021, kl. 19:30

Skjern Kirke

Poul Nyborg

26 MAJ

Gudstjeneste Enghaven

Dato: 
Onsdag d. 26. maj 2021, kl. 15:30

Ældrecentret Enghaven

Torill Kristensen

15 JUN

Skjern til Middag - grill ved Kong Hans' Bro

Dato: 
Tirsdag d. 15. juni 2021, kl. 17:00
15 JUN

Valdemarsgudstjeneste ved Kong Hans' Bro

Dato: 
Tirsdag d. 15. juni 2021, kl. 19:00

Torill Kristensen

07 SEP

Morgensang for alle i kirken - derefter kaffe i Kirkehuset

Dato: 
Tirsdag d. 7. september 2021, kl. 09:00

Skjern Kirke

07 SEP

Salmesang for småbørn

Dato: 
Tirsdag d. 7. september 2021, kl. 10:00

Skjern Kirke

Henriette Lauridsen og Anders Sørensen Uth