Skjernåskolens konfirmationsforberedelse 2018-2019.

Konfirmationsforberedelsen for de konfirmander, der går på Skjernåskolen og som ønsker konfirmation, enten i deres hjemkirke eller i Skjern Kirke, foregår i Kirkehuset, Fredensgade 9, Skjern. Man kan tilmelde sig konfirmandforberedelsen ved at henvende sig til sognepræst Torill Kristensen på tnpk@km.dk eller telefon nr. 21 27 98 02.

Konfirmandforberedelsen starter torsdag den 4. oktober 2018, kl. 10.30-11.30 og bliver i oktober og november varetaget af vikarierende sognepræst Pia Gjervig Lützen, da sognepræst Torill Kristensen er bevilget studieorlov fra september-december 2018. Fra december og frem til konfirmation forestår Torill Kristensen konfirmationsforberedelsen.

Konfirmanderne bliver fulgt til konfirmandforberedelsen af Skjernåskolens lærere og pædagoger. Har man spørgsmål eller ønsker yderligere oplysnionger er man altid velkommen til at kontakte sognepræst Torill Kristensen på ovennævnte mail og telefonnummer.

Forældremøde: Onsdag den 5. december 2018, kl. 19.30-21.00 inviteres konfirmandernes forældre til møde i Kirkehuset, Fredensgade 9, Skjern. Nærmere information og invitation følger.

Konfirmationen i 2019 er St. Bededag den 17. maj, kl. 10.00 i Skjern Kirke.