Bønnen har en lang tradition inden for den kristne kirke, og man kan læse om bøn i forskellige passager i Bibelen. Bøn kan forstås som kommunikation med Gud, en kontakt mellem Gud og mennesket. Bøn kan være formet i ord, men kan også være ordløs.
Den kan udføres alene eller sammen med andre. Bønner kan have mange forskellige former, for eksempel fadervor, bordbønner, tidebønner osv. De kan også bruges til forskellige anledninger og situationer, f.eks. taksigelse, lovprisning, tilbedelse, klage eller forbøn.
Skjern kirke er åben fra 08.00 til 18.00, undtaget når der er kirkelige handlinger. Her kan du frit gå ind for at få stilhed, fordybelse, meditere eller bede.
Bag i salmebogen fra side 881 til 912, er der forskellige bønner til brug i alle mulige situationer. Det kan være svært at sætte ord på det, vi mennesker tumler med, her kan disse bønner være en hjælp. Fra side 951 til 962 finder du bibelord til opmuntring og trøst.
Hver mandag fra 16.30 til 17.15 er du velkommen til fællesbøn. Vi beder for vort land og folk - vores kirke - hinanden - for de syge - forfulgte - flygtninge - vore præster, og hvad der ellers kan ligge os på hjertet.
Man kan bede højt eller stille. Vi synger en sang, læser et opmuntrende ord  fra Bibelen og har derefter bøn. Der er også plads til forbøn.
Du er hjertelig velkommen til at bruge disse muligheder.