Fremtidsplaner for kirkegården.
Der sker i disse år store ændringer på kirkegårdene.
Begravelsesmønstret ændrer sig, og der er brug for at skabe nye former for gravsteder. For at kunne opfylde befolkningens ønsker nu og i fremtiden, er vi også her i Skjern nødt til at tilpasse os.
Skjern Menighedsråd har, i samarbejde med arkitekt Eivind Wad, udarbejdet en helhedsplan for kirkegården. Det er efter denne plan vi lægger kirkegården om i takt med, at der bliver plads til det.
Kirkegårdens besøgende vil opleve nogle ændringer hen ad vejen. Gravsteder, som er i brug, bliver ikke berørt af omlægningerne, men omgivelserne vil efterhånden skifte karakter. Vi vil gøre vores bedste for, at alle kirkegårdsbesøgende får så få gener af omlægningerne som muligt, og ønsker, at alle også i fremtiden må få en god oplevelse på Skjern Kirkegård.
Sabine Mogensen, kirkegårdsleder.

Tryk her for at se helhedsplan for Skjern Kirkegård.