Lægmandsgudstjenester i Skjern Kirke.

Lægmandsgruppen ved Skjern Kirke mødes jævnligt for at forberede de fire aftengudstjenester vi har på hverdage i Skjern Kirke.
Da menighedsrådet i sin tid nedsatte lægmandsgruppen, var det begrundet i et ønske om at skabe et "gudstjenesteværksted", hvor man fordomsfrit kunne tale om og forberede hverdagsgudstjenester med andre udtryk og liturgier end højmessens. Lægmandsgruppen består hovedsageli af lægmænd, to af sognets præster er fast tilknyttet og det samme er organisten. Men ellers er det lægmændene, der bærer forberedelserne og afviklingen af de gudstjenester, der bliver forberedt. Det er et sted hvor vi afprøver nye salmer, nye bønner, nye liturgier og anden musikledsagelse end orgelet. Det er en spændende og meget givende proces for alle involverede.
Lægmandsgruppen er åben og byder meget gerne nye interesserede mennesker ind i kredsen. Der kræves ingen andre forudsætninger end, at man er nysgerrig på gudstjenesten. Er man interesseret i at være med, kan man kontakte sognepræsterne Poul Ivan Madsen og Torill Nina Puntervold Kristensen eller menighedsrådsformand Jørgen Chr. Pedersen.

Lægmandsgudstjenesterne i 2020 afholdes på følgende datoer:

Onsdag den 22. januar, kl. 19.00
Søndag den 3. maj, kl. 14.00
Onsdag den 16. september, kl. 19.00
Onsdag den 18. november, kl. 19.00