Vekommen til babysalmesang i Skjern kirke, vi synger på onsdage i lige uger kl. 10.00.
Opstart onsdag den 22. september kl. 10.00.
 
Babysalmesangen ledes dette efterår af Hanne Abildgaard, tidligere sundhedsplejerske og Lise Esbjerg ved klaveret.
Tilmelding på nedenstående link
 
Deltagelse er gratis.
 
I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn. Musik stimulerer barnets udvik­ling.
Spædbørn, der stimuleres musi­kalsk, pludrer mere, er mere fysisk aktive, er mere interesseret i social kontakt, og når vi synger med de små, formidler vi ægte glæde.
Salmer og salmemelodier er spe­cielt gode på grund af de nuan­ce­rede klange, og i kirkerummet er der mulighed for at skabe nogle meget gode lyde, som barnet bli­ver optaget af og suger til sig.
De fleste kan synge ”Oles nye autobil” og ”Se den lille kattekil­ling” for deres børn – og bliv endelig ved med det! Men hvorfor ikke udvide det til at gælde salmer, der kan give børnene en tryg­hed og ballast, de kan have med sig hele livet sammen med mor/far?
Det kræver ingen særlige for­udsætninger at deltage i baby­salmesang – det er ikke vigtigt om ”man kan synge”. Det er mors/fars stemme – den kendte stemme – der er grundlaget.