Fødsel
Jordmoderen anmelder fødslen digitalt til kirkekontoret i moders bopælssogn. Kordegnen registrerer fødslen og indberetter til folkeregistret.

Faderskab
Når forældrene ikke er gift, skal faderskabet registreres i bopælssognet ved anmeldelse indenfor 28 dage efter fødslen på www.borger.dk. Anmeldes faderskabet senere end 28 dage efter barnets fødsel, behandles sagen af Familieretshuset.