Vielse
Bestilling af vielse sker ved henvendelse til kirkekontoret.

Forud for vielsen skal der afgives en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Dette gøres via www.borger.dk med NemID (dog tidligst 4 måneder før vielsen).

Kommunen udfærdiger på den baggrund en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten bliver sendt fra kommunen, hvorefter den skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen.

Inden vielsen skal I desuden have en samtale med den præst, som skal forestå vielsen.

Eventuel ansøgning om navneændring i forbindelse med vielse skal foretages via www.borger.dk Vælg: Familie og Børn - Navneændring på bryllupsdagen.

Kirkelig velsignelse
Hvis I er gift på rådhuset, kan I derefter få en kirkelig velsignelse. Aftale om kirkelig velsignelse sker ved henvendelse til kirkekontoret.

Inden den kirkelige velsignelse skal I have en samtale med den præst, der skal forestå den kirkelige velsignelse.