Man kan uden omkostninger bestille nye attester på www.personregistrering.dk

Når du skal bruge en navneattest, dåbsattest eller vielsesattest til dig selv, kan du bestille den med det samme, hvis du har en digital signatur eller NemID.

Bestillingen behandles i dit bopælssogn. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles bestilling af en fødsels- og navneattest dog af den kommune, hvor din fødsel er registreret.

Under forudsætning af, at du er fødselsregistreret eller døbt i Danmark, kan du få en fødsels- og navne/dåbsattest.
Hvis du er kirkelig viet i en  dansk sognekirke, kan du få en vielsesattest.

Når du har bestilt din attest med NemID, vil den blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage, såfremt du bor i Danmark. Skulle du mod forventning ikke have modtaget din attest efter 5 hverdage, må du rette henvendelse til dit bopælssogn.

Når du har bestilt en vielsesattest samtidig med f.eks. en fødsels- og dåbsattest, vil du kunne opleve at den kommer fra hændelsessognet. Det skyldes, at oplysninger om vielsessted for vielser fra før 2002 ikke er registreret elektronisk og derfor skal udskrives fra den oprindelige registrering.

Du får mulighed for at udskrive en kopi af den bestilling, du har afleveret elektronisk. Oplysningerne bliver udskrevet som en pdf-fil.

Hvis du bor i udlandet, Færøerne eller Grønland
Elektronisk attestbestilling fra udlandet, Færøerne og Grønland er desværre ikke mulig.

Attest på dine børn - eller hvis det haster...

Du kan også henvende dig personligt til kirkekontoret i dit bopælssogn for at få en attest. Det kan være en mulighed, hvis det skal gå hurtigt, hvis det dokument, du mangler, ikke fremgår af bestillingsmulighederne eller hvis du har brug for en attest på dit barn under 18 år. Kirkekontoret kan dog som regel kun hjælpe dig, hvis folkekirken har registreret den begivenhed, som skal attesteres. Hvis du henvender dig personligt på kirkekontoret, er det vigtigt, at du medbringer dokumentation på, hvem du er. Det kan være kørekort, sundhedskort, pas eller lignende.